34. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi
TARMEK 2022 Özet ve Bildiri Kitabı