34. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi
Düzenleme Kurulu

Düzenleme Kurulu

Kongre Onursal Başkanı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Şükrü BEYDEMİR

Kongre Genel Başkanı

Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Ramazan MERAL

Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı

Biyosistem Mühendisliği Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Bahadır SAYINCI

Kongre Düzenleme Kurulu Üyeleri

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin T. GÜLTAŞ
Dr. Öğr. Üyesi Kutalmış TURHAL
Dr. Öğr. Üyesi Murat KARAER
Arş. Gör. Dr. Çayan ALKAN