34. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi
Bilimsel Danışma Kurulu

Bilimsel Danışma Kurulu

Prof. Dr. Abdullah SESSİZ
(Dicle Üniversitesi)
Prof. Dr. Ali AYBEK
(Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniv.)
Prof. Dr. Bahattin AKDEMİR
(Tekirdağ Namık Kemal Üniv.)
Prof. Dr. Bülent ÇAKMAK
(Ege Üniversitesi)
Prof. Dr. Can ERTEKİN
(Akdeniz Üniversitesi)
Prof. Dr. Deniz YILMAZ
(Isparta Uygulamalı Bilimler Üniv.)
Prof. Dr. Engin ÖZGÖZ
(Tokat Gaziosmanpaşa Üniv.)
Prof. Dr. Gazanfer ERGÜNEŞ
(Tokat Gaziosmanpaşa Üniv.)
Prof. Dr. Gürkan Kaan Alp GÜRDİL
(Ondokuz Mayıs Üniversitesi)
Prof. Dr. Habib KOCABIYIK
(Çanakkale Onsekiz Mart Üniv.)
Prof. Dr. Halil ÜNAL
(Uludağ Üniversitesi)
Prof. Dr. Haydar Hacıseferoğulları
(Selçuk Üniversitesi)
Prof. Dr. Kazım ÇARMAN
(Selçuk Üniversitesi)
Prof. Dr. Kubilay Kazım VURSAVUŞ
(Çukurova Üniversitesi)
Prof. Dr. Mehmet TOPAKCI
(Akdeniz Üniversitesi)
Prof. Dr. Metin GÜNER
(Ankara Üniversitesi)
Prof. Dr. Mustafa Gökalp BOYDAŞ
(Atatürk Üniversitesi)
Prof. Dr. Nigar YARPUZ BOZDOĞAN
(Çukurova Üniversitesi)
Prof. Dr. Ramazan Cengiz AKDENİZ
(Ege Üniversitesi)
Prof. Dr. Türkan AKTAŞ
(Tekirdağ Namık Kemal Üniv.)
Prof. Dr. Zeliha BEREKET BARUT
(Çukurova Üniversitesi)

Doç. Dr. Abdullah BEYAZ
(Ankara Üniversitesi)
Doç. Dr. Ahmet Konuralp ELİÇİN
(Dicle Üniversitesi)
Doç. Dr. Arda AYDIN
(Çanakkale Onsekiz Mart Üniv.)
Doç. Dr. Caner KOÇ
(Ankara Üniversitesi)
Doç. Dr. Cengiz KARACA
(Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi)
Doç. Dr. Cevdet SAĞLAM
(Erciyes Üniversitesi)
Doç. Dr. Cihat YILDIZ
(Atatürk Ünivesitesi)
Doç. Dr. Emrah KUŞ
(Iğdır Üniversitesi)
Doç. Dr. İlknur ALİBAŞ
(Uludağ Üniversitesi)
Doç. Dr. Mehmet Fırat BARAN
(Siirt Üniversitesi)
Doç. Dr. Osman GÖKDOĞAN
(Isparta Uygulamalı Bilimler Üniv.)
Doç. Dr. Sefa ALTIKAT
(Iğdır Üniversitesi)
Doç. Dr. Taner YILDIZ
(Ondokuz Mayıs Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Azize DOĞAN DEMİR
(Bingöl Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Bahadır DEMİREL
(Erciyes Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Burak BÜYÜKCAN
(Çanakkale Onsekiz Mart Üniv.)
Dr. Öğr. Üyesi Gülden ÖZGÜNALTAY ERTUĞRUL
(Kırşehir Ahi Evran Üniv.)
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Zahid MALASLI  
(Necmettin Erbakan Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Ömer ERTUĞRUL
(Kırşehir Ahi Evran Üniv.)
Dr. Öğr. Üyesi Zeynep DUMANOĞLU
(Bingöl Üniversitesi)
Dr. Bülent SÖNMEZ
(TAGEM)