34. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi
Kongre Çağrı Konuları

Kongre Çağrı Konuları

Kongre Düzenleme Kurulu Tarafından Yapılan Çağrı Konuları

 • Türkiye’nin genel tarımsal mekanizasyon durumu,
 • Tarım makinelerinde son gelişmeler,
 • Tarımda enerji kullanımı ve alternatif enerji kaynakları,
 • Tarım makinelerinde işletme, planlama ve optimizasyon,
 • Tarımsal atık yönetimi,
 • Tarım makinelerinde ergonomi ve güvenlik,
 • Tarım makinelerinde modelleme, tasarım ve konstrüksiyon,
 • Tarımsal mekanizasyon eğitimi,
 • Hasat ve hasat sonrası mekanizasyon,
 • Ürün işleme teknolojileri,
 • Hassas tarım uygulamaları,
 • Hayvancılıkta mekanizasyon,
 • Toprak işleme makineleri,
 • Ekim makineleri,
 • Gübreleme makineleri,
 • Bitki koruma makineleri,
 • Biyolojik malzemelerin fizikomekanik özellikleri,
 • Akıllı tarım uygulamaları,
 • Tarım traktörleri,
 • Sera mekanizasyonu,
 • Tarım makinelerinde mekatronik sistemler ve uygulamaları,
 • Tarım makinelerinde malzeme,
 • Zirai insansız hava araçları (ZİHA),
 • Tarımda kullanılan insansız kara araçları ve otonom sistemler,
 • Tarımda yapay zeka uygulamaları,
 • İçten yanmalı motorlar,
 • Biyodizel, yakıtlar ve yağlar
 • Sulamada mekanizasyon