34. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi

34. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi

34. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi

07-09 Eylül 2022

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, BİLECİK

(TARMAKDER ve TARMAKBİR işbirliğiyle)

Değerli Meslektaşlarımız ve Paydaşlarımız,

Tarım Makinaları ve Teknolojileri alanında yapılan bilimsel çalışmaları paylaşmak, yeni fikirlerin oluşmasını sağlamak, geleceğin tarımına yön verecek bilimsel bilgi ve teknolojileri geliştirmek ve bu kapsamda akademi dünyasını, sektör temsilcilerini ve paydaşları bir araya getirmek amacıyla “Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji” kongresinde buluşuyoruz.

1976 yılından günümüze kadar hiç ara verilmeden gelenek haline gelen Ulusal Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi’nin 34.’sünü Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Biyosistem Mühendisliği Bölümü ev sahipliğinde Tarım Makineleri Derneği (TARMAKDER) ve Türk Tarım Alet ve Makineleri İmalatçıları Birliği (TARMAKBİR) işbirliğiyle düzenlemekten büyük bir mutluluk duymaktayız. Kongremiz, 07-09 Eylül 2022 tarihleri arasında yüz yüze gerçekleştirilecektir.

Kongremizin amacı “Tarımsal Mekanizasyon” ve “Tarımda Enerji Kullanımı” alanlarında çalışmalar yapan bilim insanlarını bir araya getirerek bilimsel bilgi paylaşımını sağlamak, üniversitelerimizden araştırmacılar ile ilgili sektör ve kamu kurumlarından uzmanları bir araya getirerek mevcut durumu değerlendirmek, yapılması gereken bilimsel ve kurumsal çalışmaları ortaya koymaktır.

Kongrede sunulan bildiriler Bildiri Kitabında özet veya tam metin olarak yayımlanabilmekte, 2020 yılı itibariyle uluslararası statü kazanan “Tarım Makinaları Bilimi Dergisi’ne makale başvurusu yapılabilmekte veya “Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Üzerine Güncel Araştırmalar” isimli kitapta “Kitap Bölümü (Chapter)” olarak basılabilmektedir. Kitap basımı “Tanınmış Uluslararası Yayınevi” statüsünde olan Akademisyen Kitapevi tarafından yapılacaktır.

Sizleri kongremize davet ediyor ve ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyacağımızı belirtmek istiyoruz.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Bahadır SAYINCI
Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı
Kongre web sayfası: https://tarmakder.org.tr/tarmek2022/
Kongre iletişim adresi: [email protected]