YÖNETİM ve DENETLEME KURULU

Derneğimizin 22.11.2019 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında yeni yönetim ve denetleme kurulu seçimi yapılmış, daha sonra yapılan ilk yönetim kurulu toplantısında yönetim kurulu üyeleri arasında aşağıdaki iş bölümü gerçekleştirilmiştir.

YÖNETİM KURULU

Asil Üyeler

Prof. Dr. Can Ertekin (Başkan)

Prof. Dr. İlknur Alibaş (II. Başkan)

Dr. Öğr. Ü. Gülden Ertuğrul (Yazman)

Prof. Dr. Bahadır Sayıncı (Sayman)

Prof. Dr. Hamdi Bilgen (Üye)

Yedek Üyeler

Prof. Dr. Türker Saraçoğlu

Prof. Dr. Türkan Aktaş

Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan Yılmaz

Doç. Dr. Anıl Çay

Prof. Dr. Recep Külcü

DENETİM KURULU

Asil Üyeler

Prof. Dr. Hüseyin Güler (Başkan)

Dr. Fırat Kömekçi

Araş. Gör. İsmail Boyar

Yedek Üyeler

Doç. Dr. Tuncay Günhan

Doç. Dr. Hülya Öz

Prof. Dr. Abdullah Sessiz