Yönetim

YÖNETİM ve DENETLEME KURULU

Derneğimizin 22.11.2019 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında yeni yönetim ve denetleme kurulu seçimi yapılmış, daha sonra yapılan ilk yönetim kurulu toplantısında yönetim kurulu üyeleri arasında aşağıdaki iş bölümü gerçekleştirilmiştir.

YÖNETİM KURULU
BaşkanProf. Dr. Can ERTEKİN
Başkan YardımcısıDoç. Dr. İlknur ALİBAŞ
YazmanProf. Dr. Türkan AKTAŞ
SaymanProf. Dr. Recep KÜLCÜ
ÜyeProf. Dr. Hamdi BİLGEN
DENETLEME KURULU
Doç. Dr. Hüseyin GÜLER
Araş Gör. Fırat KÖMEKÇİ
Yük. Zir. Müh. Aslıhan YILMAZ