MİSYONUMUZ

Ülkemiz tarımını gelişmiş ülkelerin tarım sektörleriyle rekabet edecek seviyeye ulaştırabilmek için gerekli bilimsel, teknolojik ve pratik uygulamaların geliştirileceği; ortak akıl toplantıları, ulusal ve uluslararası kongreler ve Üniversite-Kamu-Sanayi-Üretici işbirlikleri için zemin oluşturmak temel misyonumuzdur.

VİZYONUMUZ

Tarım sektörümüzün yenilikçi ve modern sistemlerle donatılması ve çağdaş uygarlıklar seviyesine ulaşmasında tarımı başat rol haline getirmek ve bu rolü oluştururken; bilimsel ve toplumsal etik ilkelere saygılı olmak, çevreye, insanlara ve tüm canlılara saygılı bir tarımsal üretim modelini ortaya koymak vizyonumuzdur.