Slider

Değerli Paydaşlarımız,

Tarım Makinaları ve Teknolojileri; günümüzde oldukça geniş bir çalışma alanını kapsamaktadır. Tarımda modernleşmeyi ve teknoloji kullanımını ifade eden Tarım Makinaları ve Teknolojileri; tarım traktörlerinden, tarımda yapay zekâ uygulamalarına ve çevre dostu teknolojilere kadar geniş bir yelpazeyi ifade etmektedir.

TARIM MAKİNALARI DERNEĞİ (TARMAKDER)” ülkemizde Tarım Makinaları ve Teknolojileri alanlarında faaliyet gösteren tüm paydaşların ortak görüşleri ve iradeleriyle,  27.07.2005 tarihinde 035.042.190 kütük numarası ile kurulmuştur. Derneğimiz; ülkemizde Tarım Makinaları ve Teknolojileri alanında faaliyet gösteren tüm paydaşlar arasında iletişim kurulması ve kollektif akıl oluşturarak ülkemiz tarımının modernleşme ve güçlenmesi için yol gösterici olmayı kendisine amaç edinmiştir. Bu amaç doğrultusunda derneğimiz faaliyet alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde düzenlenen tüm bilimsel toplantı ve organizasyonlara katkı sunmaya çalışmıştır.

Ayrıca ülkemizde geliştirilen bilimsel bilgilerin ulusal ve uluslararası düzeyde araştırmacılara ulaştırılabilmesi için 2005 yılında ‘Tarım Makinaları Bilimi Dergisi’ (Journal of Agricultural Machinery Science) dergisi kurulmuştur. Hakemli ve Bilimsel nitelikte olan dergimiz faaliyetlerini Ulakbim Dergipark bünyesinde sürdürmektedir.

TARMAKDER Yönetim Kurulu olarak, üyelerimizden aldığımız güç ve mesleğimiz ile ülkemizin geleceğine olan inancımızla çalışmalarımıza hız kesmeden devam etmekteyiz.

TARMAKDER Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Can Ertekin (Başkan)

Prof. Dr. İlknur Alibaş (II. Başkan)

Dr. Öğr. Ü. Gülden Ertuğrul (Yazman)

Prof. Dr. Bahadır Sayıncı (Sayman)

Prof. Dr. Hamdi Bilgen (Üye)