Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongrelerinde sunulan kongre bildirilerine ulaşmak için tıklayınız.

Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongrelerinde sunulan kongre bildirilerine ulaşmak için tıklayınız.

Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongrelerinde sunulan kongre bildirilerine ulaşmak için tıklayınız.

Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongrelerinde sunulan kongre bildirilerine ulaşmak için tıklayınız.

Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongrelerinde sunulan kongre bildirilerine ulaşmak için tıklayınız.

Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongrelerinde sunulan kongre bildirilerine ulaşmak için tıklayınız.

VİZYONUMUZ

Tarım sektörümüzün yenilikçi ve modern sistemlerle donatılması ve çağdaş uygarlıklar seviyesine ulaşmasında tarımı başat rol haline getirmek ve bu rolü oluştururken; bilimsel ve toplumsal etik ilkelere saygılı olmak, çevreye, insanlara ve tüm canlılara saygılı bir tarımsal üretim modelini ortaya koymak vizyonumuzdur.

MİSYONUMUZ

Ülkemiz tarımını gelişmiş ülkelerin tarım sektörleriyle rekabet edecek seviyeye ulaştırabilmek için gerekli bilimsel, teknolojik ve pratik uygulamaların geliştirileceği; ortak akıl toplantıları, ulusal ve uluslararası kongreler ve Üniversite-Kamu-Sanayi-Üretici işbirlikleri için zemin oluşturmak temel misyonumuzdur.

previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

Değerli Paydaşlarımız,

Tarım Makinaları ve Teknolojileri; günümüzde oldukça geniş bir çalışma alanını kapsamaktadır. Tarımda modernleşmeyi ve teknoloji kullanımını ifade eden Tarım Makinaları ve Teknolojileri; tarım traktörlerinden, tarımda yapay zekâ uygulamalarına ve çevre dostu teknolojilere kadar geniş bir yelpazeyi ifade etmektedir.

TARIM MAKİNALARI DERNEĞİ (TARMAKDER)” ülkemizde Tarım Makinaları ve Teknolojileri alanlarında faaliyet gösteren tüm paydaşların ortak görüşleri ve iradeleriyle,  27.07.2005 tarihinde 035.042.190 kütük numarası ile kurulmuştur. Derneğimiz; ülkemizde Tarım Makinaları ve Teknolojileri alanında faaliyet gösteren tüm paydaşlar arasında iletişim kurulması ve kollektif akıl oluşturarak ülkemiz tarımının modernleşme ve güçlenmesi için yol gösterici olmayı kendisine amaç edinmiştir. Bu amaç doğrultusunda derneğimiz faaliyet alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde düzenlenen tüm bilimsel toplantı ve organizasyonlara katkı sunmaya çalışmıştır.

Ayrıca ülkemizde geliştirilen bilimsel bilgilerin ulusal ve uluslararası düzeyde araştırmacılara ulaştırılabilmesi için 2005 yılında ‘Tarım Makinaları Bilimi Dergisi’ (Journal of Agricultural Machinery Science) dergisi kurulmuştur. Hakemli ve Bilimsel nitelikte olan dergimiz faaliyetlerini Ulakbim Dergipark bünyesinde sürdürmektedir.

TARMAKDER Yönetim Kurulu olarak, üyelerimizden aldığımız güç ve mesleğimiz ile ülkemizin geleceğine olan inancımızla çalışmalarımıza hız kesmeden devam etmekteyiz.

TARMAKDER Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Can ERTEKİN (Başkan)

Prof. Dr. Hamdi BİLGEN

Prof. Dr. Türkan AKTAŞ

Prof. Dr. Recep KÜLCÜ

Doç. Dr. İlknur ALİBAŞ