Emeği Geçenler

Ünvan, Ad - Soyad : Prof. Dr. Esat Ahmet BOZKAYA
Uzmanlık Alanları :  Tarımsal kuvvet makinaları, tarım alet ve makinaları
Çalıştığı Üniversite :  Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Alet Makinaları Kürsüsü
Doğum Yılı :  1897
Emeklilik Yılı :  1969
Ünvan, Ad - Soyad : Prof. Dr. Hamit DEMİRTAŞ
Uzmanlık Alanları :  Tarım traktörleri, tarımsal kuvvet makinaları
Çalıştığı Üniversite :  Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Alet Makinaları Kürsüsü
Doğum Yılı :  1906
Emeklilik Yılı :  1972
Ünvan, Ad - Soyad : Prof. Dr. Emin MUTAF
Uzmanlık Alanları :  Tarım alet ve makinaları
Çalıştığı Üniversite :  Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Doğum Yılı :  1912
Emeklilik Yılı :  1982
Vefat Yılı :  1999
Ünvan, Ad - Soyad : Prof. Dr. Rasim DOĞUŞ
Uzmanlık Alanları :  Tarım alet ve makinaları, su çıkartma makinaları, tarımsal savaşım makinaları
Çalıştığı Üniversite :  Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Doğum Yılı :  1919
Emeklilik Yılı :  1986
Vefat Yılı :  1990
Ünvan, Ad - Soyad : Prof. Dr. Süleyman KADAYIFÇILAR
Uzmanlık Alanları :  Tarım traktörleri, yakıtlar ve yanma, termik motorlar, meliorasyon makinaları
Çalıştığı Üniversite :  Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Doğum Yılı :  1925
Emeklilik Yılı :  1992
Vefat Yılı :  1997
Ünvan, Ad - Soyad : Prof. Dr. Nimet Numan SUNGUR
Uzmanlık Alanları :  Tarım makinaları, termik motorlar, hayvancılıkta mekanizasyon, taşıma ve iletim tekniği
Çalıştığı Üniversite :  Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Doğum Yılı :  1933
Emeklilik Yılı :  1999
Ünvan, Ad - Soyad : Prof. Dr. Mehmet Arif EROL
Uzmanlık Alanları :  Toprak işleme aletleri, ekim dikim ve gübreleme makinaları, tarım makinaları işletmeciliği
Çalıştığı Üniversite :  Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Doğum Yılı :  1934
Emeklilik Yılı :  2001
Ünvan, Ad - Soyad : Prof. Dr. Erdoğan UZ
Uzmanlık Alanları :  Tarım makinaları, tarımda enerji kullanımı, sulama mekanizasyonu, bahçe tarımı mekanizasyonu
Çalıştığı Üniversite :  Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Doğum Yılı :  1935
Emeklilik Yılı :  2002
Ünvan, Ad - Soyad : Prof. Dr. Reşat Galip KEÇECİOĞLU
Uzmanlık Alanları :  Tarım traktörleri, toprak işleme makinaları, toprak mekaniği
Çalıştığı Üniversite :  Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Doğum Yılı :  1935
Emeklilik Yılı :  2003
Vefat Yılı :  2015
Ünvan, Ad - Soyad : Prof. Dr. Baha Galip TUNALIGİL
Uzmanlık Alanları :  Sistem analizi, tarımsal savaşım makinaları, biyolojik malzemelerin teknik özellikleri, taşıma iletim tekniği
Çalıştığı Üniversite :  Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Doğum Yılı :  1935
Emeklilik Yılı :  2002
Vefat Yılı :  2005
Ünvan, Ad - Soyad : Prof. Dr. Hamza DİNÇER
Uzmanlık Alanları :  Tarım traktörleri, tarımsal kuvvet makinaları
Çalıştığı Üniversite :  Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi (1958-1968) Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi (1968-1982)
Doğum Yılı :  1937
Emeklilik Yılı :  -
Vefat Yılı :  1982
Ünvan, Ad - Soyad : Prof. Dr. Güngör YAVUZCAN
Uzmanlık Alanları :  Tarımsal elektrifikasyon, enerji, tarım makinaları
Çalıştığı Üniversite :  Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Doğum Yılı :  1937
Emeklilik Yılı :  2002
Ünvan, Ad - Soyad : Prof. Dr. Rahmi KESKİN
Uzmanlık Alanları :  Toprak işleme aletleri, ekim dikim bakım ve gübreleme makinaları, su çıkartma makinaları, hasat harman makinaları, tohum temizleme makinaları
Çalıştığı Üniversite :  Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Doğum Yılı :  1942
Emeklilik Yılı :  2009
Ünvan, Ad - Soyad : Prof. Dr. Hakkı Ünal EVCİM
Uzmanlık Alanları :  Hasat makinaları, yöneylem araştırması, tarımsal mekanizasyon planlaması ve sistem analizi, tarım traktörleri
Çalıştığı Üniversite :  Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Doğum Yılı :  1943
Emeklilik Yılı :  2010
Ünvan, Ad - Soyad : Prof. Dr. Ahmet SARAL
Uzmanlık Alanları :  Tarım traktörleri, tarım arabaları, şekerpancarı hasat makinaları
Çalıştığı Üniversite :  Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Doğum Yılı :  1943
Emeklilik Yılı :  2008
Ünvan, Ad - Soyad : Prof. Dr. Doğan ERDOĞAN
Uzmanlık Alanları :  Tarım traktörleri ve motorlar, sebze ve meyve hasat makinaları
Çalıştığı Üniversite :  Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Doğum Yılı :  1943
Emeklilik Yılı :  2010
Ünvan, Ad - Soyad : Prof. Dr. Mustafa Özcan ÜLTANIR
Uzmanlık Alanları :  Yenilenebilir enerji sistemleri, enerji teknolojisi, enerji planlaması, termodinamik sistemler
Çalıştığı Üniversite :  Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Doğum Yılı :  1943
Emeklilik Yılı :  2010
Ünvan, Ad - Soyad : Prof. Dr. Nihat TURGUT
Uzmanlık Alanları :  Tarım Makinaları
Çalıştığı Üniversite :  Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Doğum Yılı :  1943
Emeklilik Yılı :  2010
Vefat Yılı :  2013
Ünvan, Ad - Soyad : Prof. Dr. Mustafa Ediz ULUSOY
Uzmanlık Alanları :  Makina elemanları, makina malzeme bilgisi, mukavemet, biyolojik malzeme bilgisi, tarım makinalarında tasarım ve konstrüksiyon, tarımda enerji, tarımsal üretim teknikleri
Çalıştığı Üniversite :  Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Doğum Yılı :  1944
Emeklilik Yılı :  2011
Ünvan, Ad - Soyad : Prof. Dr. Rauf UÇUCU
Uzmanlık Alanları :  Tarımsal mekanizasyon işletmeciliği, iş etüdü, süt sağım makinaları, hasat makinaları (tahıl ve şekerpancarı)
Çalıştığı Üniversite :  Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Doğum Yılı :  1944
Emeklilik Yılı :  2012
Ünvan, Ad - Soyad : Prof. Dr. İsmet ÖNAL
Uzmanlık Alanları :  Ekim, bakım ve gübreleme makinaları, toprak işleme makinaları, tohum yatağı hazırlama makinaları, meliorasyon makinaları
Çalıştığı Üniversite :  Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Doğum Yılı :  1945
Emeklilik Yılı :  2012
Vefat Yılı :  -
Ünvan, Ad - Soyad : Prof. Dr. Ali BAŞÇETİNÇELİK
Uzmanlık Alanları :  Sera tekniği, doğal enerji kaynakları, tarımsal elektrifikasyon
Çalıştığı Üniversite :  Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Doğum Yılı :  1946
Emeklilik Yılı :  2013
Ünvan, Ad - Soyad : Prof. Dr. Abdülkadir YAĞCIOĞLU
Uzmanlık Alanları :  Tarım ürünleri kurutma tekniği, tarımsal elektrifikasyon, sera mekanizasyonu
Çalıştığı Üniversite :  Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Doğum Yılı :  1947
Emeklilik Yılı :  2008
Ünvan, Ad - Soyad : Prof. Dr. Aziz ÖZMERZİ
Uzmanlık Alanları :  Ekim makinaları, gübre dağıtma makinaları, hasat sonrası işlemler teknolojisi, toprak işleme mekanizasyonu
Çalıştığı Üniversite :  Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Doğum Yılı :  1947
Emeklilik Yılı :  2009
Ünvan, Ad - Soyad : Prof. Dr. Ercan TEZER – Kurucu Bölüm Başkanı
Uzmanlık Alanları :  Tarım İş Makinaları, Sulama Makinaları
Çalıştığı Üniversite :  Çukurova Üniversitesi
Doğum Yılı :  1939
Emeklilik Yılı :  1983
Ünvan, Ad - Soyad : Prof. Dr. İ. Kurtuluş Tuncer
Uzmanlık Alanları :  Tarım İş Makinaları, Ürün Kurutma Tekniği
Çalıştığı Üniversite :  Atatürk Üniv. ve Çukurova Üniversitesi
Doğum Yılı :  1942
Emeklilik Yılı :  2010
Ünvan, Ad - Soyad : Prof. Dr. Yusuf Zeren
Uzmanlık Alanları :  Tarım İş Makinaları, Bitki Koruma Makinaları
Çalıştığı Üniversite :  Çukurova ve Mersin Üniversiteleri
Doğum Yılı :  1945
Emeklilik Yılı :  2012
Ünvan, Ad - Soyad : Prof. Dr. Fahri Deligönül
Uzmanlık Alanları :  Tarımsal Havacılık, Ekim Makinaları
Çalıştığı Üniversite :  Çukurova Üniversitesi
Doğum Yılı :  1940
Emeklilik Yılı :  2003
Ünvan, Ad - Soyad : Prof. Dr. Alaettin Sabancı
Uzmanlık Alanları :  Tarım Traktörleri, Ergonomi
Çalıştığı Üniversite :  Çukurova Üniversitesi
Doğum Yılı :  1945
Emeklilik Yılı :  2012
Ünvan, Ad - Soyad : Prof. Dr. Ali Başçetinçelik
Uzmanlık Alanları :  Tarımsal Elektrifikasyon, Sera Tekniği
Çalıştığı Üniversite :  Çukurova Üniversitesi
Doğum Yılı :  1946
Emeklilik Yılı :  2013
Ünvan, Ad - Soyad : Prof. Dr. M. Tunç Özcan
Uzmanlık Alanları :  Hasat Mekanisazyonu, Mühendislik Temel Bil.
Çalıştığı Üniversite :  Çukurova Üniversitesi
Doğum Yılı :  1953
Emeklilik Yılı :  2017