Katılım Ücretleri

33. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi

Katılım Ücreti
175 TL
KATIL
Tarmakder Üyeleri
150 TL
KATIL
Öğrenci
100 TL
Herhangi bir kurumda çalışan lisans ve lisansüstü öğrenciler hariç.
KATIL

*        : Katılım ücreti en fazla 2 bildiri sunumu ya da dinleyici için geçerlidir.

**      : Kongrede sunulan bildirilerin özetleri ve tam metinleri (yazarın isteğine göre) Kongre Bildiri Kitabında elekronik (pdf) olarak basılacaktır.

***    : Kongrede sunulan bildirilerin tam metinleri (yazarın isteğine göre), Tarım Makinaları Bilimi Dergisi tarafından kabul edildiği takdirde yayınlanacaktır. Bildirilerin dergiye başvurusu ve takibi yazar tarafından yapılacaktır.

****  : Kongrede sunulan ve hakem değerlendirmesi tamamlanmış bildirilerin tam metinleri (yazarın isteğine göre) Uluslararası yayınevi statüsünde olan Akademisyen Kitabevi tarafından “Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Üzerine Güncel Araştırmalar” isimli kitapta, kitap bölümü olarak basılacaktır. Kitap bölümü sayısı her bir katılımcı 1 adet ile sınırlıdır. Bildirilerin takibi kongre düzenleme kurulu tarafından takip edilecektir.

Kayıt ücretini aşağıdaki hesaba gönderip dekontunuzu [email protected] gönderiniz.

Hesap Adı: Tarım Makinaları Derneği
Hesap Numarası: T.C. Garanti Bankası Şube Adı : Ege Üniversitesi Şubesi (Şube Kodu = 524) Hesap No : 6299922 IBAN: TR85 0006 2000 5240 0006 2999 22
Açıklama kısmına “ Katılımcı Adı-Soyadı ve BAĞIŞ” yazılması rica ederiz.

Örneğin: Deniz YILMAZ, BAĞIŞ

Kongre Katılım ve Kabul Belgeleri online olarak kayıt yapan katılımcıların maillerine gönderilecektir.