Katılım belgelerinin sistemimizde kayıtlı e-posta adreslerine gönderimi tamamlanmıştır. Ulaşmamış ise lütfen iletişime geçiniz.

TARMEK 2021

33. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi
01-03 Ekim 2021 (Çevrimiçi)
ISPARTA / TÜRKİYE

Değerli Meslektaşlarımız ve Paydaşlarımız,

Günümüzden 10 000 yıl önce gerçekleştiği kabul edilen tarım devrimiyle insanlar doğayı kontrol etmeye başlamış, 18. yy da gerçekleştirilen sanayi devrimiyle makina gücüne ulaşmıştır. Tarım Makinaları ve Teknolojileri; insanlık tarihindeki tarım devrimi ve sanayi devrimlerinde geliştirilen bütün bilimsel bilgi ve teknolojilerin kesiştiği noktada yer almaktadır. Tarım aletlerinden makinalara ve hassas teknolojilere kadar çok geniş alana sahip olan Tarım Makinaları ve Teknolojileri kapsamında gerçekleştirilen bilimsel çalışmaların paylaşılması ve tartışılması, geleceğin tarımına yön verecek bilimsel bilgi ve teknolojilerin geliştirilmesi açısından kritik öneme sahiptir. Bu kapsamda akademi dünyası, sektörün ve paydaşların bir araya geldiği “Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji” kongrelerinin ülkemiz tarımı için yol gösterici olduğuna inanıyoruz.

Özverili çalışmalarla, 1976 yılından günümüze kadar en sıkıntılı süreçlerde dahi ara verilmeden düzenlenerek gelenekselleşen Ulusal Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi’nin 33’üncüsünü Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü ev sahipliğinde düzenlemekten onur duymaktayız. Kongremiz, 01-03 Ekim 2021 tarihleri arasında çevirimiçi olarak gerçekleştirilecektir.

Kongremizin başlıca amacı ve hedefi, “Tarımsal Mekanizasyon” ve “Tarımda Enerji Kullanımı” alanlarında çalışmalar yapan bilim insanlarını bir araya getirerek bilimsel bilgi paylaşımını sağlamak, üniversitelerimizden araştırmacılar ile ilgili sektör ve kamu kurumlarından uzmanları bir araya getirerek mevcut durumu değerlendirmek, yapılması gereken bilimsel ve kurumsal çalışmaları ortaya koymaktır.

Kongrede sunulan bildirilerin özetleri elektronik ortamda Kongre Bildiri Kitabında yayınlanacaktır. Ayrıca isteğe bağlı olarak tam metin bildiriler elektronik ortamda Kongre Bildiri Kitabında, 2020 yılı itibariyle uluslararası statü kazanan “Tarım Makinaları Bilimi Dergisi”nde ya da uluslararası yayınevi statüsünde olan Akademisyen Kitabevi tarafından yayınlanacak “Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Üzerine Güncel Araştırmalar” isimli kitapta, kitap bölümü olarak yayınlanabilecektir.

Sizleri kongremize davet ediyoruz.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Deniz YILMAZ
Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı
Kongre web sayfası: https://tarmakder.org.tr/tarmek2021/
Kongre iletişim adresi: [email protected]