Tarım Makinaları Derneği

Derneğin Amacı

DERNEĞİN AMACI

“Tarım Sektörü” ile ilişkili her türlü faaliyette “Tarım Makinaları”, “Tarımsal Mekanizasyon” ve “Tarımda Enerji Kullanımı” gibi konuları “Ziraat Mühendisliği” çerçevesinde “Biyosistem Mühendisliği” yaklaşımıyla araştırmak, tarımsal mekanizasyonla ilgili projeler üretmek, uygulama çalışmaları yapmak, bu alanda çalışan kişi ve kuruluşlar arasındaki iletişim ve işbirliğinin etkinleştirilmesine katkı sağlamaktır.

ÇALIŞMA KONULARI

  • Üniversitelerde ve diğer kuruluşlarda çalışan araştırmacıların tanışmalarını ve dayanışmalarını arttırmak,
  • “Tarım Makinaları”, “Tarımsal Mekanizasyon”, “Tarımda Enerji Kullanımı” gibi alanlarda çalışan, tarım sektörüne bitkisel ve hayvansal üretim için her türlü girdi sağlayan, bu alanlarda üretim yapan, tarım ürünleriyle ilişkili ticari ve sınai faaliyette bulunan, hizmet sunan, kredi sağlayan kişi ve kuruluşlar arasındaki ilişkileri geliştirmek,
  • Bu alanda eğitim, öğretim, yayım ve araştırmalar yapmak, yaptırmak veya teşvik etmek,
  • Bu alanda çalışan genç bilim adamlarının uluslararası düzeyde yetişebilmeleri için danışmanlık yapmak, burs kaynakları yaratmak, mevcut burslardan yararlanma şansını arttırmaya çalışmak,
  • Bu alanda öğrenim gören öğrencileri yönlendirmek, staj olanakları sağlamak, iş hayatına hazırlayıcı ek bilgiler vermek,
  • Özel kurum, kuruluş ve firmalarla ortak projeler hazırlamak ve yürütmek,
  • Kamu kurum ve kuruluşları ile ortak projeler hazırlamak ve yürütmektir.