Tarım Makinaları Derneği

2015 Cilt 11(3)

TARIM MAKİNALARI BİLİMİ DERGİSİ

(Journal of Agricultural Machinery Science)

2015 CİLT (VOLUME) 11 SAYI (NUMBER) 3

ISSN : 1306-0007

 

2015 Cilt 11 Sayı 3 Bilimsel Danışma Kurulu ve Hakemleri

(2015 Volume 11 Number 3 Scientific Advisory Board and Referees)

        PDF

 İçindekiler (Contents)

Bitki Koruma İlaçlarına Uygulanacak Yayıcı ve Yapıştırıcı Seçiminde Etkili Faktörler
Factors Affecting on the Choice of Spreader and Adhesives in the Used Pesticides
Muhammed Cemal TORAMAN, Ali BAYAT  

187-193

PDF

 

 

 

İki Farklı Bitki Koruma Ürünü Formülasyonunun Piston-Membranlı Pülverizatör Pompasının Karakteristiklerine Etkileri
Effect of Two Different Plant Protection Product Formulations on the Characteristics of Sprayer Diaphragm Pump
Barış Özgür KOÇTÜRK, Recai GÜRHAN, Mustafa GEZİCİ, A. Konuralp ELİÇİN 

195-199

PDF

 

 

 

Bağlarda Konvansiyonel ve Düşük Sürüklenmeli Meme Tiplerinin Kalıntı Miktarı ve Dağılım Düzgünlüğü Yönünden Karşılaştırılması
Comparision of the Spray Deposition and Uniformity of Spray Distribution of Conventional and Low-Drift Nozzles in Vineyard
Murat TOY, Ergin DURSUN  

201-208

PDF

 

 

 

Elektrostatik Yüklemenin Eriğin Dayanım ve Depolama Süresine Etkileri
The Impact of Electrostatic Induction on Storage Time and Strenght of Plums
Yüksel AYDOĞAN, Mustafa Bülent COŞKUN  

209-214

PDF

 

 

 

Diyot Lazer ile Farklı Enerji Dozu ve Işın Çapı Uygulamalarının Yabancı Ot Gelişimi Üzerindeki Etkileri
Effects of Diode Laser Applications with Different Energy Dose and Beam Diameter on the Weed Growth
Anıl ÇAY, M. Burak BÜYÜKCAN, Sinan ADAKAYA, Zeynep YAĞIZ  

215-220

PDF

 

 

 

İlaç Tutunma Analizleri için Pestisitlerin Yerine Kullanılan Sentetik Renk Maddelerinin Geri Kazanımı
Recovery of Synthetic Tracer Dye Materials Used Instead of Pesticides for Spray Deposit Analysis
Bahadır SAYINCI, Ruçhan ÇÖMLEK  

221-229

PDF

 

 

 

Farklı Gaz Memelerinin Alev Makinesi Başlıkları Geliştirilmesi İçin Kullanılma Olanakları
Recovery of Synthetic Tracer Dye Materials Used Instead of Pesticides for Spray Deposit Analysis
Duran GÜLEÇ, Selçuk ARSLAN, Nihat TURSUN  

231-237

PDF

 

 

 

Kışlık Buğdayda Değişken Oranlı Makinalı Azot Uygulamaları İçin Mevsim İçi Azot Durumuna Dayalı Verim ve Protein Tahminine Yönelik Sensör Yansıma İndekslerinin Geliştirilmesi
Development of Sensor Reflection Indices to Predict Yield and Protein Content Based on In-Season N Status for Variable Rate Nitrogen with Machine Application in Winter
Uğur YEGÜL, Babak TALEBPOUR, Ahmet ÇOLAK, Ufuk TÜRKER  

239-246

PDF

 

 

 

Tamburlu Çayır Biçme Makinesi Hareket İletim Millerinin Analitik ve Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Gerilme Analizi
Analytical and Finite Element Method Based Stress Analysis of the Motion Transmission Axels of a Rotary Drum Mower
H. Kürşat ÇELİK, İbrahim AKINCI 

247-255

PDF

 

 

 

Bazı Küçük Çaplı Tohumlara Peletle Tohum Kaplama Yönteminin Uygulanması
Implementation of the Method of Seed Coating with Pellet on Some Small-Diameter Seeds
A. Fatih HACIYUSUFOĞLU, Taner AKBAŞ, Erkan ŞİMŞEK  

257-263

PDF

 

Fındık Zurufunun Peletlenmesi ve Pelet Fiziksel Özelliklerinin Belirlenmesi
Pelleting of Hazelnut Husk and Determination of Pellet Physical Properties
Sefai BİLGİN, Hasan YILMAZ, Abdülkadir KOÇER, Mustafa ACAR, Mahmut DOK 

265-273

PDF

 

 

Bir Organik Gübre Tesisine Ait Üretim Hattı Üniteleri
Production Line Units of Organic Fertilizer Plant
Mahmut POLAT 

275-283

PDF

 

 

 

Okunma 3638 defa